ศิลปะแสงสีสวยๆ ที่ New York ปี 1970s

ภาพแสงสี แสงไฟที่ถูกวาดขึ้นอย่างสวยงามนี้ เป็นผลงานของ [&hellip ...

Read More