E-inkey แนวคิดคีย์บอร์ดเปลี่ยนคีย์ลัดตามโปรแกรม

คีย์บอร์ด E-inkey แนวคิดคีย์บอร์ดแบบใหม่ E-inkey ออกแบบโดย Maxim Mezentsev และ Aleksander Suhih ที่ร่วมกันออกแบบคีย์บอร์ดรูปทรงเรียบง่าย แต่ความสามารถไม่เรียบตาม เพราะพัฒนาให้แป้นคีย์บอร์ดสามารถเปลี่ยนเป็นคีย์ลัดในโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ใช้เทคโนโลยี e-ink ...

Read More