วีดีโอวาดภาพเมือง Manhattan ด้วยมือเปล่า

วีดีโอวาดภาพเมือง Manhattan สุดยอดวีดีโอของภาพวาดใน UK จาก Patrick Vale ที่ได้วาด Manhattan จากการมองเห็นที่ตึก Empire State ด้วยมือเปล่า ดนตรีประกอบ โดย Charles ...

Read More