แกะสลักหนังสือ 3 มิติ ให้เป็นวิวทิวทัศน์

แกะสลักหนังสือ 3 มิติ ศิลปินชาวแคนาดา Guy Laramee ได้สร้างสรรค์ความน่าอัศจรรย์ใจของสิ่งเหล่านี้ด้วยหนังสือ โดยออกแบบและแกะสลักหนังสือให้เป็นรูปทรง 3 มิติขึ้นมาภายในเล่มนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปวิวตามธรรมชาติ รูปวิวทิวทัศน์สวยๆ แบบ Landscapes รูปถ้ำ รูปภูเขา ...

Read More