ศิลปะการเรียงหินแบบสมดุลธรรมชาติ

การเรียงหิน ศิลปิน Michael Grab ได้สร้างหอคอยจากวัตถุทรงกลมของหินที่น่าประหลาดใจ ให้เกิดความสมดุลได้โดยใช้เพียงแค่ส่วนเล็กๆ ในการรักษาสมดุล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและ sense ในการหาความสมดุล ซึ่งหอคอยหินที่ตั้งให้เราเห็นนี้อยู่รอบๆ Boulder รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา Grab ...

Read More