โลกแห่งจินตนาการอาหาร

A World of Food Carl Warner ช่างภาพชาวลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ได้ใช้ผัก ผลไม้สดๆ และเนื้อ มาสร้างสรรค์ ภาพวิวทิวทัศน์อาหาร จากจินตนาการในชีวิตของเขา Warner ได้เริ่มงานนี้โดยการร่างภาพไอเดียลงบนกระดาษก่อน ...

Read More