EyeRing แหวนกล้องช่วยเหลือการมองเห็น

แหวนกล้องช่วยเหลือการมองเห็น “ชี้และคลิก” เป็นความหมายทั้งหมดของ EyeRing ซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมนิ้วดั่งนิยาย โดยที่ด้านหน้าออกแบบมาให้ช่วยเหลือด้านการมองเห็นที่แย่ลงให้ดีขึ้นได้ ด้วยการนำทางรอบๆ ตัว ส่วนงานด้านกระบวนการทำงาน จัดทำโดย Roy Shilkrot และ Suranga Nanayakkara ที่ ...

Read More