กราฟฟิตี้เรืองแสงศิลปะสุดอาร์ท

กราฟฟิตี้เรืองแสง เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศิลปิน Antonin Fourneau มีการทำงานที่ Digitalarti Artlab ในเมืองปารีส ได้สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า ระบบกราฟฟิตี้เรืองแสง ประดิษฐ์แหล่งกำเนิดไฟ LEDs ขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนมากเมื่อสัมผัสถูกน้ำ ...

Read More