ศิลปะจากควันซ่อนรูป Smoke Art

ศิลปะจากควัน Mehmet Ozgur ได้สร้างผลงาน “Smoke Art” ซึ่งเป็นกลุ่มควันที่สวยงามมาก จะเห็นได้จากภาพต่างๆ ที่เกิดจากกลุ่มควัน และอาจจะคิดว่า นี่เป็นภาพวาด ภาพระบายสี หรือภาพถ่ายรึเปล่า จริงๆ แล้วไม่ใช่ที่บอกมา แต่เป็น ...

Read More