นามบัตร 3 มิติ จิ๋วแต่แจ๋ว !!

นามบัตร 3 มิติ นามบัตรที่มากด้วยเอกลักษณ์นี้ ออกแบบโดย ศิลปินจากลอนดอน ประเทศอังกฤษ Elod Beregszaszi เขาได้ออกแบบให้คล้ายกับการทำ Pop-Up books ที่เมื่อเปิดออกแล้วจะเกิดรูป 3 มิติ จากกระดาษขึ้น ...

Read More