ปีนเขาจำลองแบบ Non Stop ด้วย Treadwall

ที่ปีนเขาจำลอง กำแพงปีนป่าย โดย Brewers Ledge ออกแบบให้คนที่มาเล่น สามารถปีนป่ายได้ไม่หยุดหย่อน หรือได้มากเท่าที่ต้องการนั่นเอง เป็นการผสมผสานระหว่างลู่วิ่งกับกำแพงปีนป่ายไว้ด้วยกัน สามารถปรับระดับความยากง่าย ด้วยการปรับองศากำแพง ความเร็ว และตำแหน่งที่จับค่ะ อีกหน่อยต้องเห็นเครื่อง Treadwall นี้อยู่ใน ...

Read More