คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลงให้เป็นรูปสัตว์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออกแบบตัวอักษรด้วย Illustration แบบใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยกราฟฟิกดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Dan Fleming ที่นำตัวอักษรในคำต่างๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์ มาทำเป็นรูปสัตว์ขึ้นมาหลากหลายแบบ และไม่เพียงแค่รูปนั้นสื่อความหมาย แต่ยังได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ที่สำคัญไม่ใช่แค่วางตัวอักษรลงไปตำแหน่งไหนก็ได้ แต่ความยากอยู่ที่ต้องเรียงคำให้ถูกต้อง โดยไม่ใช้ตัวอักษรอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะ นอกจากความสร้างสรรค์แล้ว ...

Read More