ศิลปะรูปภาพสวยๆ จากการกระจายของน้ำ

รูปภาพสวยๆ จากการกระจายของน้ำ ช่างภาพชาวเยอรมัน Markus Reugels ได้สร้างสรรค์การทดลองเกี่ยวกับการกระจายของน้ำ หรือรูปน้ำที่กระจายออก ซึ่งเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดเจนมากเมื่อมองพวกมันหลังจากถ่ายรูปเสร็จ รูปเหล่านี้เป็นรูปภาพที่มาจากเมื่อ 2 – 3 เดือนก่อน Markus ยังบอกอีกว่าเทคนิคดัานแสง สี ...

Read More