ของเล่นเด็ก Jarpet เรียนรู้ชีวิตสัตว์ 3 มิติ

ของเล่นเด็ก Jarpet ของเล่นเด็ก Jarpet ออกแบบโดย Zhang Di, Zhao Tianji, Ma Yinghui และ Cui Minghui เป็นการรวมนวัตกรรมและการโต้ตอบแบบมีส่วนร่วมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งเป็นทางไปสู่การสำรวจวงจรชีวิตสัตว์ ...

Read More