เก้าอี้สาธารณะแปลกๆ สุดสร้างสรรค์

เก้าอี้สาธารณะสร้างสรรค์ เก้าอี้สาธารณะแปลกแหวกแนว และไม่เหมือนใครนี้ ออกแบบโดย ศิลปินชาวเดนมาร์ก Jeppe Hein และอาจเรียกเก้าอี้เหล่านี้ได้ว่า “Modified Social Benches” ซึ่งเป็นเก้าอี้ของจุดเริ่มต้นบทสนทนาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบที่อยากให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย หรือมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นค่ะ ...

Read More