ไม้หนีบผ้า รูปสัตว์สร้างเสริมจินตนาการ

ไม้หนีบผ้า มีผู้คนไม่มากที่ยังใช้ไม้หนีบผ้า และเล็งเห็นถึงความคลาสสิคที่แฝงอยู่ แต่ว่านักสร้างสรรค์จากโปรตุเกส ที่ใช้ชื่อ username ว่า Molas & Co บน Flickr ได้สร้างสิ่งที่น่ารักจากไม้หนีบผ้าบ้านๆ ให้เป็นลวดลายรูปสัตว์ต่างๆ โดยใส่ความพิเศษลงไปเมื่อไม้หนีบผ้าง้างออก ก็จะช่วยให้เห็นรายละเอียดที่ใส่มาอย่าง ...

Read More