ต้นบอนไซจากลวดที่รังสรรค์อย่างสวยงาม

ต้นบอนไซ ช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 การปลูกต้นบอนไซขนาดเล็กได้เข้ามาครอบงำจิตใจ ศิลปินจาก Wisconsin ชื่อว่า Kevin Iris ทำให้เขารวบรวมต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมากกว่า 20 ต้นไว้ในบ้านของตัวเอง โดยใช้ลวดมาดัดไว้รอบกิ่งอย่างช้าๆ ให้แตกกิ่งออกมาในทิศทางที่ต้องการ เมื่อเขาทำให้ต้นไม้มีรูปทรงตามที่ต้องการก็จะนำต้นไม้ออก หลายปีที่ผ่านมาเขาได้ใช้ลวดไปกับต้นไม้นับหลายเส้น ...

Read More