ล่องลอยบนโรงแรมอวกาศแห่งแรกของโลก

โรงแรมอวกาศ บริษัทรัสเซีย ที่คิดค้นเทคโนโลยีด้านการโคจร วางแผนว่าจะเปิด โรงแรมอวกาศเป็นที่แรกของโลกในปี 2016 * นวัตกรรมของโรงแรม จัดที่ให้มีความสะดวกสบายสำหรับ 7 คน * มีตู้วางของส่วนตัวถึง 4 ตู้ที่จัดหามาให้และมีห้องน้ำกับตู้อาบน้ำ * ...

Read More