เครื่องบันทึกเสียง มิกซ์จังหวะสนุกสุดขั้ว

เครื่องบันทึกเสียง เครี่งบันทึกเสียง Re: Sound Bottle เป็นอุปกรณ์เพลงที่เทียบเท่ากับการวิ่งไปรอบๆ ช่วงฤดูร้อน เพื่อเก็บแมลงมาใส่ไว้ในโอ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้ออกแบบโดย Jun Fujiwara จากมหาวิทยาลัย Tama Art ประดิษฐ์ขวดที่มีประโยชน์ แต่เป็นอุปกรณ์เสียงที่ประกอบด้วย ...

Read More