ศิลปะแสงสีสวยๆ ที่ New York ปี 1970s

ภาพแสงสี แสงไฟที่ถูกวาดขึ้นอย่างสวยงามนี้ เป็นผลงานของ Eric Staller ได้สร้างบรรยากาศใน New York ปี 1970s โดยถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม Nikon 35mm ในเวลากลางคืน ต้องระมัดระวังไม่ให้กล้องเคลื่อนขณะที่เปิดชัตเตอร์ถ่ายอยู่ โดยวาดแสงไฟตามที่ต่างๆ ...

Read More