ศิลปะภาพถ่าย X-ray

ภาพถ่าย X-ray ปกติถ้านึกถึงภาพ X-ray คงจะนึกว่าไปตรวจร่างกาย เพราะใครจะมา X-ray สิ่งของคงไม่มีแน่ แต่ช่างภาพชาวอังกฤษ Nick Veasey ได้ถ่ายภาพศิลปะสวยๆ ด้วยการทำสิ่งที่ต่างไปจากช่างภาพปกติทำ นั่นก็คือการถ่ายภาพ X-ray เพราะเขาได้ค้นพบความงามจากภายในของสิ่งเหล่านั้น ...

Read More