AmoeBAND แนวคิดแผ่นพลาสเตอร์ยาสุดล้ำ

แนวคิดแผ่นพลาสเตอร์ยา การตัดออก คือ แนวคิดหลักของพลาสเตอร์ยา AmoeBAND ที่สามารถตัดให้เหลือรูปร่างที่พอดีกับนิ้วเวลานำไปใช้ได้ ซึ่งดีไซน์มาให้มีการยืดหยุ่นง่ายและโค้งรับกับนิ้ว โดยไม่ทำให้แผ่นพลาสเตอร์ยาเสียทรง มีสีให้เลือกแตกต่างกันไปตามสีผิวของคนในแต่ละประเทศทั่วโลก และเมื่อใช้แผ่นพลาสเตอร์ยาจนถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแล้ว เจ้าแผ่นตัวนี้ก็สามารถรับรู้ได้ โดยเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่ง เพื่อเป็นการเตือนให้เราเปลี่ยนแผ่นพลาสเตอร์ ส่วนการออกแบบกล่องใส่นั้น ก็ทำให้สะดวกมากขึ้น เหมือนการใช้กล่องไม้ขีดที่ดันขึ้น ...

Read More