หนังสือภาพ Painting ในโลก Dystopia

A Separate Reality Alex Andreev ทำภาพ Digital Paintings ให้เป็นภาพน่าเหลือเชื่ออันใกล้นี้ เช่น ฉาก Science Fiction ฉากในอนาคตอันแสนเลวร้ายอย่าง Dystopia เป็นฉากที่ให้เห็นถึงการรบกวนและความสวยงามเท่าเทียมกัน ...

Read More